Návštěva u nás

Přivítáme vás v jednom z našich studií. Přijeďte se podívat do krásného údolí řeky Berounky, kde působíme v Zadní Třebani nedaleko hradu Karlštejna. Zde se můžete těšit na domácí útulnou atmosféru rodinné vily ze 30. let, kde jsme pro vás vytvořili orientální salónek plný pozitivní a relaxační energie. V letních měsících vás rádi pozveme k příjemnému posezení na čerstvém vzduchu ve stylově upravené zahradě s jezírkem. Přímo v centru Prahy pro vás máme připravenou moderně zařízenou terapeutickou místnost s elektrickým masážním lehátkem. Pro ty z vás, kteří nemají možnost přijet za námi osobně, nabízíme i hojně využívanou online konzultaci po telefonu, pomocí Skype a Facebook Messengeru .

Za pomoci metody SRT a MER identifikujeme podstatu a prapůvodní příčiny potíží, které vás trápí.

Co vás u nás čeká

Při našem prvním setkání spolu rozkryjeme a diagnostikujeme problém, který vás tíží. Vybereme nejvhodnější metodu a začneme pracovat na odstranění či zmírnění příčin vašich potíží. Postup a délka terapií je u každého individuální. Někdy postačí pouze jedno sezení k nalezení řešení, jindy je zapotřebí aplikovat intenzívní každodenní konzultace po dobu několika dnů anebo metody opakovat zpravidla 1x za 4 týdny po dobu více měsíců. Pokračování nevyžaduje osobní setkávání, většinou s klientem pracujeme při dlouhodobém opakování na dálku.

Diagnostikujeme příčiny problému

Za pomoci metody SRT a MER identifikujeme podstatu a prapůvodní příčiny potíží, které vás trápí. K diagnostice používáme soubor speciálních tabulek a kyvadlo, přičemž dochází k pečlivému prozkoumání vědomé, podvědomé i nevědomé mysli a duševních záznamů a následně k uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu. Protože jste během tohoto průzkumu a čištění při plném vědomí, dozvíte se víc o sobě a o tom, jak změna účinkuje ve vašem životě.

Co pročištění dělá

Po absolvování jakékoli metody z naší nabídky následuje zpravidla příval nové životní síly, pochopení životní situace, ve které se právě nalézáte, zlepšení či úplné odstranění vašeho problému, návrh řešení v tíživých situacích, vysvětlení příčin daných obtíží. Naučíte se lépe pracovat se svými strachy, s životními výzvami a poznáním sebe sama jako duchovní bytostí.

Zažijte příjmenou atmosféru ve studiu Svoboda pro duši v Zadní Třebani

Co byste měli vědět

 • Upozorňujeme Vás, že nejsme poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickými pracovníky.
 • Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí SRT vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie SRT, SpR nebo MER může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.
 • Citliví lidé mohou při terapiích pociťovat například motání hlavy, ospalost, hučení v uších či teplo na hrudi.
 • V rámci ČR je SRT, SpR a MER metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.
 • Veškeré naše metody nejsou lidovým léčitelstvím, hypnózou či regresí, léčením pomocí přikládáním rukou na tělo nebo náhradou běžné lékařské praxe.

Objednat návštěvu

Navštivte nás v jednom z našich studií, případně se s vámi můžeme spojit online.

T: +420 602 748 533 [G]

T: +420 608 278 576 [P]

info@svobodaprodusi.cz

  Jméno a příjmení

  Telefon

  Email

  Zanechat vzkaz