Terapie SRT

Terapie duchovní odpovědnosti je světově uznávanou metodou, která užívá univerzální energie k odstranění traumat a podvědomých bloků.

SRT – Spiritual Response Therapy

(Terapie duchovní odpovědnosti)

Dostali jste se do tíživé životní situace, ze které zdánlivě nevede cesta ven? Cítíte se unavení, frustrovaní, plní nepochopení nebo osamoceni? Máte pocit, že jste si sáhli na dno svých sil nebo jen hledáte odpovědi, proč se tohle muselo stát zrovna vám?
Základem destruktivních energií, které vás neustále nutí žít v negativních vzorcích, je nejčastěji nedostatek sebelásky, ztráta kontroly nad myšlenkami a pochopení, že většinu problémů vytváří pouze náš rozum.
SRT – Spiritual Response Therapy, terapie duchovní odpovědnosti je nenásilná duchovní metoda zaměřená na odblokování negativních programů v podvědomí, vědomí i nevědomí. Jejím zakladatelem je pan Robert E. Detzler, který se vývoji a zdokonalování této metody věnoval od roku 1985. Vychází ze zákonů kvantové fyziky a fungování celého Universa. Proč? Jak je možné stejně efektivně pomoci člověku, který přijde na terapii osobně a klientovi, který se nachází na opačném konci světa? Jde pouze o fyziku – vše je jen energie. Veškerá hmota je tvořena energií. I my, lidé, jsme složeni z různých druhů energií. Tím pádem jsou i naše emoce, myšlenky, pocity a prožitky opět jen formami energie. Každý člověk je naladěn na různé druhy frekvencí, které vysílá do svého okolí a stejné frekvence pak k němu také proudí, jsou převáděny v elektrické impulsy a náš mozek je pak zpracuje do pevné představy. Když si uvědomíme tento základní zákon vesmíru, že veškerá hmota, předměty, situace, zvířata, rostliny i lidé sestávají z různých druhů energií, dokážeme pochopit, jakým způsobem můžeme tyto energie ovlivňovat.

SRT je velmi účinným nástrojem k odstranění hluboko skrytých a potlačených bloků na vědomé i nevědomé úrovni. Tyto disharmonické energie jsou uloženy v energetických obalech fyzického těla, které slouží jako matrice pro náš život, zdravotní a psychický stav. Zaznamenáváme si je způsobem prožití každodenních událostí, našimi myšlenkami, pocity a emocemi. Při SRT se napojíme na vibrační pole klienta a přeprogramujeme tyto destruktivní vzorce na pozitivní.

Pomocí SRT metody lze zmírnit či úplně odstranit mnoho potíží. Ať už jde o psychické potíže, strachy, fobie, nedostatek sebevědomí, panicko-úzkostné stavy, deprese, nespavost, noční můry, syndrom vyhoření nebo tělesné neduhy jako např. bolesti hlavy, svalů, kloubů, záněty v těle, cysty, trávicí potíže, alergie, ekzémy, onkologické choroby a další. Velmi často také s klienty řešíme vztahové problémy, finanční nouzi, kariérní postup v práci, nedostatek ocenění či různé druhy závislostí. SRT účinkuje i na zvířata, úspěšně pročišťuje negativní energie a entity v bytech, domech a na pozemcích.

Konzultace probíhají v příjemné a pro klienta pohodlné atmosféře, kdy pracujeme s kyvadlem a speciálními tabulkami. Klient je po celou dobu při plném vědomí, v žádném případě nemá tato terapie nic společného s hypnózou či regresí. Po absolvování tohoto podrobného a pečlivého procesu klient zpravidla pocítí psychickou úlevu, příval energie, lehkost bytí, do života mu začnou vstupovat nové příležitosti a zvýší se jeho duchovní vnímavost. Základem trvalého úspěchu je ochota ke změně, vzájemná důvěra a vědomá podpora opuštění starých a nefunkčních vzorců.

SRT provádíme v Praze, v Zadní Třebani a online.

1 100 Kč / 60 minut
Objednat termín
  • T: +420 608 278 576 [Petr]
  • T: +420 602 748 533 [Gabriela]